Kvalita sítě

Síť Avonet využívá nejmodernější technologie v oblasti poskytování telekomunikačních služeb. Její předností je především robustní kruhová topologie, redundance na všech úrovních a velká kapacitní rezerva. Abychom zajistili našim zákazníkům to nejlepší spojení, dbáme na kvalitu dodavatelů zahraniční konektivity a maximalizujeme počet navázaných peeringů.

Operátorská MPLS síť

Pro lepší řízení datového provozu a další zvýšení spolehlivosti poskytovaných služeb byla již v roce 2009 implementována do páteřní a agregační sítě moderní síťová technologie MPLS na zařízeních Cisco Systems. Síť Avonet se tímto odlišuje od řady jiných a řadí se mezi sítě operátorského typu zajišťující kromě internetového provozu také infrastrukturní služby, jako např. L2 okruhy o kapacitě až 10 Gbps dalším operátorům či providerům.

Kvalita sítě a vysílače Avonetu

Stabilita a výkon páteřní sítě

Základní topologii sítě tvoří vzájemně propojené kruhy. Hlavní uzly jsou umístěny v Praze a ve Zlíně a jsou vzájemně propojeny dvěma nezávislými optickými páteřními linkami o kapacitě 2 × 10 Gb/s. V hlavních uzlech jsou kvůli redundanci nasazeny čtyři routery Cisco řady 7600, dva v Praze a dva ve Zlíně. Také v dalších páteřních uzlech jsou MPLS boxy stejného výrobce. Z důvodu nezávislosti naší sítě na pražském uzlu využíváme ze Zlína další zahraniční přípojku o kapacitě 10 Gb/s mimo Prahu. Aktuálně je to propoj do Frankfurtu nad Mohanem.

IP konektivita sítě Avonet

Máme zajištěno více kvalitních zdrojů internetové konektivity, které se vzájemně doplňují a zálohují.

Tuzemská konektivita

  • přípojka do českého peeringového centra NIX.CZ o kapacitě 10 Gb/s
  • přípojka do peering.cz a záloha NIX.CZ o kapacitě 10 Gb/s
  • další přímé peeringové propoje v Praze o celkové kapacitě 2 Gb/s

Zahraniční konektivita

  • přípojky do zahraničí o celkové kapacitě 15 Gb/s
  • přípojka do slovenského SIX.SK v Bratislavě o kapacitě 1 Gb/s
  • přípojky do evropských peeringových center
 

Mapa sítě AVONET

Pokrytí 99 % ČR

Avonet poskytuje připojení k internetu na celém území ČR. Využíváme vlastní infrastrukturu i sítě jiných operátorů. Již od roku 2003 poskytuje celorepublikově službu Avonet Internet xDSL a symetrické okruhy až 20 Mb/s pomocí technologie SDSL. Ve Zlínském kraji provozujeme vlastní rozsáhlou optickou síť s více než 10 000 přípojkami pro firmy i domácnosti a více než 120 přístupových bodů bezdrátové sítě.

On-line zatížení sítě Avonet

Sami se můžete přesvědčit o výkonnosti, spolehlivosti a kapacitní rezervě naší páteřní sítě. Grafy zachycují on-line internetový provoz IPv4 a IPv6 v síti Avonet.