IPv6 a IPv4

Proč se používá protokol IPv6?
Protokol IPv6 začal vznikat již ve 20. stol., kdy bylo zřejmé, že se adresní prostor IPv4 vyčerpá. Následující čísla hovoří ve prospěch IPv6 vcelku jasně.
Celkový počet adres IPv4 je 4 294 967 296
Celkový počet adres IPv6 je 2^128

Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4

  • IPv4
    Formát IPv4 adresy je aaa.aaa.aaa.aaa
    "aaa" je v rozmezí 0-255
  • IPv6
    Formát IPv6 adresy je xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
    x je z rozsahu hexadecimálních znaků

Běžný tvar vs zkrácená verze u IPv6
0126:0000:0000:0000:0000:0025::fa56:0026
126::25:fa56:26
(jestliže je jedna nebo více ze čtyřčlenných po sobě následujících skupin
0000, pak tyto nuly můžeme nahradit takto "::")

Jaký typ DNS záznamu použiji v případě IPv6?
Pro DNS záznam používáme typ AAAA (A u IPv4)

Jak zapisovat IPv6 adresu v URL řádku prohlížeče?
http://[126::25:fa56:26]/

Mohu využívat IPv6 bez ohledu na použité zařízení?
Pro využití IPv6 je nutno použít kompatibilní modem/router.

Má přechod na IPv6 vliv na rychlost internetového připojení?
Ne.