WWW prostor

Jaká jsou základní pravidla pro soubory ve WWW prostoru?

  • úvodní stránka musí mít u statických stránek název index.html
  • v souborech HTML vždy uvádějte kódování češtiny. Standardem je kódování ISO-8859-2. Pokud používáte kódování CP1250 (standard ve Windows), přidejte prosím mezi tagy následující řádek:
  • pro názvy souborů používejte výhradně malá písmena bez diakritiky

Co je to FTP klient a jak se používá?
Jedná se o program určený pro přenos souborů po síti správu FTP prostoru. Slouží převážně k nahrávání WWW stránek z lokálního disku na FTP prostor. V sekci Klienti síťových služeb jsou uvedeny návody pro používání obvyklých FTP klientů.

Kde najdu statistiky o návštěvnosti svých stránek?
Velmi podrobné statistiky a archív log souborů přístupů jsou k dispozici po přihlášení ke službě WWW prostor v sekci Spotřeba na servisních stránkách. Uživatelské jméno a heslo je stejné jako pro přístup přes FTP.

Podporujete PHP a SQL databáze?
Ano, podporujeme PHP4 a PHP5 (safe_mode restrikce), MySQL a PgSQL.

Jak na své stránky umístím počítadlo přístupů?
Do kódu stránek vložíte podle návodu odkaz na obrázek formátu GIF, který je generován speciálním skriptem.

Jak na své stránky umístím formulář?
Do stránek vložíte speciální část kódu. Formulář umožní, aby vám návštěvníci stránek zasílali el. poštou libovolné strukturované informace.

Jak provádět upload na webserveru v PHP?
Odpověď najdete v sekci PHP upload.

Proč nelze zapisovat pomocí php do souboru?
Nemáte dostatečná práva pro zápis. Musíte u souboru, do kterého přes web server zapisujte, nastavit práva zápisu pro ostatní.

Soubory/adresáře na serveru mají práva pro vlastníka, skupinu, ostatní. U daného adresáře, do kterého chcete zapisovat, změňte práva v ftp klientovi. Umí to např. FileZilla. (Návod jak ji nainstalovat.) Po přihlášení na ftp server stačí kliknout pravým tlačítkem myši na soubor, u kterého chcete práva nastavit. V nabídce, která se objeví, vyberete "Atributy souboru..." a v "Práva ostatních" označte "Zapisovat". Podobně to funguje i v Total Commanderu v nabídce "Soubory" -> "Změna atributu".

Mohu umístit ikonu AVONETu na své stránky?
Ano. Stačí, když do svých stránek umístíte jeden z těchto HTML kódů.

Jaká je adresa databázového serveru?
localhost

Jak se dostanu k administraci databáze (phpMyAdmin)?
U serveru s php 4 (db.avonet.cz) je třeba si do svého adresáře phpMyAdmin nainstalovat nebo je možné přejít na server s php 5.

U serveru s php 5 (virt.avonet.cz) je na adrese http://<vašedoména>/mysqladmin (např. http://www.firma.cz/mysqladmin) případně na adrese http://dbadmin.virt.avonet.cz. Nejdříve zadejte přihlašovací údaje pro FTP a následně ve webovém formuláři pro databázi.

 

Co můžeme zlepšit?

  

Antispam