Optické a metalické sítě

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby telekomunikačních sítí. Pro vybudování moderní spolehlivé vysokokapacitní sítě Vám zajistíme vše potřebné. Specializujeme se na liniové telekomunikační stavby přístupové sítě FTTx. Máme bohaté zkušenosti s výstavbou a provozem vlastní optické sítě.

Zajistíme výstavbu Vaší sítě na klíč.

 • zpracujeme projekt,
 • vyřídíme územní rozhodnutí a potřebné smlouvy,
 • zaštítíme vlastní výstavbu sítě,
 • nabídneme Vám i následný servis kabelových tras.

 Naše spolupráce může probíhat v těchto krocích:

 1. Studie proveditelnosti a následný projekt – podle umístění zájmových bodů navrhneme strukturu sítě s ohledem na náklady realizace.
 2. Územní řízení – zajistíme potřebné podklady a zpracujeme dokumentaci pro vydání rozhodnutí příslušného úřadu.
 3. Vyřízení věcných břemen – zásahům do sporných pozemků se snažíme předcházet již ve fázi studie a projektu, s vlastníky pozemků naši specialisté v oblasti projednávání uzavřou potřebné smlouvy za vás.
 4. Vlastní výstavba optické sítě – zajistíme kompletní dodávku stavebních prací včetně pokládky HDPE chrániček, jejich kalibrace a provedení zkoušky tlaku těsnosti. Po skončení prací samozřejmě místo stavby uvedeme do původního stavu. Do připravených tras zafoukneme optické kabely, svaříme optická vlákna v rozvaděčích a spojkách. Na závěr provedeme certifikované měření optických tras (přímá metoda i OTDR).
 5. Předání sítě včetně dokumentace - dokumentace popisuje skutečného provedení včetně geodetického zaměření a také všech měřících protokolů.

Svařování optických vláken

Furukawa FITEL S153A

Aktuálně Avonet používá svářečku optických vláken Furukawa FITEL S153A Ver. 2, 3D s vystředěním na plášť. Na rozdíl od většiny konkurentů disponujeme naše svářečka technologií 3D, která je pokročilejší oproti běžnější 2D technologii s klasickou V-drážkou.

 • Svářečka umí aktivně vystředit svařovaná vlákna ve všech třech osách. Tím je dosaženo optimální pozice vláken pro svar.
 • Díky 3D můžete mít svary s minimálními útlumy, což redukuje problémy na optických trasách a má pozitivní vliv na kvalitu sítě. Nekvalitní svary vláken způsobují nestálost tras, chybovost (například zvýšené CRC) nebo jejich nefunkčnost.
 • Svářečka má kompaktní rozměry - jsme schopni opravit vlákna i v místech se zhoršeným přístupem. V mnoha případech tím dokážeme zákazníkovi snížit náklady na budování nové trasy.
 • Ve ztížených podmínkách můžeme operovat i díky tomu, že je naše svářečka vodotěsná a prachuvzdorná.
 • Svářečka nabízí možnost použití vlastního nastavení svářecího programu, můžeme tedy svařovat různé druhy SM vláken, tím nedochází k degradaci spoje a je maximálně eliminována křehkost, která vzniká při svařování vláken s různými charakteristikami.
 • Díky možnosti ukládání fotografií vám můžeme předat důkazy o kvalitě provedených svarů.

Abychom vám mohli připravit návrh technického řešení a indikativní nabídku na výstavbu optické sítě, budeme od vás potřebovat následující zadání:

 1. Plán lokace sítě
 2. Umístění zakončení sítě
 3. Dimenze sítě - odhadovaný počet přípojek, požadovaná přenosová rychlost, požadovaná rezerva atd.
 4. Případné požadavky na propojení se stávající sítí
 5. Termín realizace
 6. Zajištění údržby sítě

Zafukování optických kabelů

Zafukování přímo do datového centra

Avonet disponuje zafukovačkou optických kabelů typu NEMSAT, která nám umožňuje záfuk optického kabelu o průměru 2 - 12 mm do chrániček (trubky, mikrotrubičky) o průměru 5 - 40 mm.
Výhodou naší zafukovačky je možnost pohonu elektrickým proudem. Díky tomu jsme schopni zafouknout kratší trasy bez použití kompresoru (cca 200 m podle členitosti trasy). 

 • Rychlost posunu do 600 mm/s
 • Průměr optického kabelu: 2 – 12 mm
 • Minimální průměr mikrotrubičky: 5 mm
 • Maximální průměr optické chráničky: 40 mm
 • Odměřování délky zafouknutého kabelu
 • Pracovní části na vymezení kabelu a trubky/trubičky jsou dělené, což nám umožňuje instalovat kabel bez jeho přerušení
 

Nezávazná poptávka

  

Antispam