Výstavba a projekce optických a metalických sítí

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby telekomunikačních sítí. Pro vybudování moderní spolehlivé vysokokapacitní sítě Vám zajistíme vše potřebné.

Specializujeme se na liniové telekomunikační stavby přístupové sítě FTTx. Máme bohaté zkušenosti s výstavbou a provozem optické sítě AVONET. Zajistíme výstavbu Vaší sítě na klíč.

 • zpracujeme projekt,
 • vyřídíme územní rozhodnutí a potřebné smlouvy,
 • zaštítíme vlastní výstavbu sítě,
 • nabídneme Vám i následný servis kabelových tras.

 Naše spolupráce může probíhat v těchto krocích:

 1. Studie proveditelnosti a následný projekt – podle umístění zájmových bodů navrhneme strukturu sítě s ohledem na náklady realizace.
 2. Územní řízení – zajistíme potřebné podklady a zpracujeme dokumentaci pro vydání rozhodnutí příslušného úřadu.
 3. Vyřízení věcných břemen – zásahům do sporných pozemků se snažíme předcházet již ve fázi studie a projektu, s vlastníky pozemků naši specialisté v oblasti projednávání uzavřou potřebné smlouvy za vás.
 4. Vlastní výstavba optické sítě – zajistíme kompletní dodávku stavebních prací včetně pokládky HDPE chrániček, jejich kalibrace a provedení zkoušky tlaku těsnosti. Po skončení prací samozřejmě místo stavby uvedeme do původního stavu. Do připravených tras zafoukneme optické kabely, svaříme optická vlákna v rozvaděčích a spojkách. Na závěr provedeme certifikované měření optických tras (přímá metoda i OTDR).
 5. Předání sítě včetně dokumentace - dokumentace popisuje skutečného provedení včetně geodetického zaměření a také všech měřících protokolů.

Svařování optických vláken

Furukawa FITEL S153A

Aktuálně AVONET works používá svářečku optických vláken Furukawa FITEL S153A Ver. 2, 3D s vystředěním na plášť. Na rozdíl od většiny konkurentů disponujeme naše svářečka technologií 3D, která je pokročilejší oproti běžnější 2D technologii s klasickou V-drážkou.

 • Svářečka umí aktivně vystředit svařovaná vlákna ve všech třech osách. Tím je dosaženo optimální pozice vláken pro svar.
 • Díky 3D můžete mít svary s minimálními útlumy, což redukuje problémy na optických trasách a má pozitivní vliv na kvalitu sítě. Nekvalitní svary vláken způsobují nestálost tras, chybovost (například zvýšené CRC) nebo jejich nefunkčnost.
 • Svářečka má kompaktní rozměry - jsme schopni opravit vlákna i v místech se zhoršeným přístupem. V mnoha případech tím dokážeme zákazníkovi snížit náklady na budování nové trasy.
 • Ve ztížených podmínkách můžeme operovat i díky tomu, že je naše svářečka vodotěsná a prachuvzdorná.
 • Svářečka nabízí možnost použití vlastního nastavení svářecího programu, můžeme tedy svařovat různé druhy SM vláken, tím nedochází k degradaci spoje a je maximálně eliminována křehkost, která vzniká při svařování vláken s různými charakteristikami.
 • Díky možnosti ukládání fotografií vám můžeme předat důkazy o kvalitě provedených svarů.

Abychom vám mohli připravit návrh technického řešení a indikativní nabídku na výstavbu optické sítě, budeme od vás potřebovat následující zadání:

 1. Plán lokace sítě
 2. Umístění zakončení sítě
 3. Dimenze sítě - odhadovaný počet přípojek, požadovaná přenosová rychlost, požadovaná rezerva atd.
 4. Případné požadavky na propojení se stávající sítí
 5. Termín realizace
 6. Zajištění údržby sítě

Zafukování optických kabelů

Zafukování přímo do datového centra

AVONET works disponuje zafukovačkou optických kabelů typu NEMSAT, která nám umožňuje záfuk optického kabelu o průměru 2 - 12 mm do chrániček (trubky, mikrotrubičky) o průměru 5 - 40 mm.
Výhodou naší zafukovačky je možnost pohonu elektrickým proudem. Díky tomu jsme schopni zafouknout kratší trasy bez použití kompresoru (cca 200 m podle členitosti trasy). 

 • Rychlost posunu do 600 mm/s
 • Průměr optického kabelu: 2 – 12 mm
 • Minimální průměr mikrotrubičky: 5 mm
 • Maximální průměr optické chráničky: 40 mm
 • Odměřování délky zafouknutého kabelu
 • Pracovní části na vymezení kabelu a trubky/trubičky jsou dělené, což nám umožňuje instalovat kabel bez jeho přerušení
Kompresor Atlas Copco

Dále využíváme pro záfuk optických kabelů kompresor Atlas Copco. Kompaktní rozměry a hmotnost tohoto kompresoru umožňují extrémně snadnou přepravu a manipulaci, umožňující mimo jiné průchod většinou komerčních dveří či výtahů. Jedná se o první mobilní kompresor Atlas Copco, který je poháněn spolehlivým benzínovým motorem Honda s elektrickým startováním.

Ethernet v optických sítích

U optických sítích je možné hovořit o Ethernetu jako o nejperspektivnějším přenosovém protokolu. Maximální vzdálenost přenosu Ethernet aplikací závisí na typu optických vláken použitých v kabelu. Optická vlákna existují mnohovidová (multimode) a jednovidová (singlemode). Rozdíl spočívá v šířce jádra, kterým se světlo šíří.

Šíření paprsků v multimodovém kabelu:

Šíření paprsků v multimodovém kabelu

Šíření paprsků v singlemodovém kabelu:

Šíření paprsků v singlemodovém kabelu

Nebudeme rozebírat další technologické rozdíly, protože v praxi nás zajímají především rozdíly funkční. Ty spočívají zejména v propustnosti zvoleného systému, maximální možné vzdálenosti uzlů a také výsledné ceny celého řešení, V tabulce níže porovnáme technologie SM a MM i s UTP kabelem:

TechnologieDosahCenaPoznámka
UTP/STP 90 m Nízká
multimode max. 2 km Nižší
singlemode až desítky km Vyšší Cena SM kabelu má klesající tendenci a cena se odvíjí hlavně od požadavků na propustnost – 100 Mb/s až 10 GbE

Pro správný výběr optického kabelu a technologie nasazené na této moderní technologii Vám poskytneme bezplatné konzultace a věříme, že vybereme ideální řešení pro Váš projekt.

Metalická kabeláž

FTP – společné stínění metalickou fólií. Jednotlivé páry nejsou vzájemně stíněny.
S-FTP – společné stínění metalickou fólií a opletením z tenkých drátků. Jednotlivé páry nejsou vzájemně stíněny. Opletení zlepšuje vlastnosti stínění pro VF signály.
STP – jednotlivé páry jsou vzájemně stíněny metalickou fólií. Tím lze dosáhnout nižších hodnot přeslechu mezi páry.
S-STP- jednotlivé páry jsou vzájemně stíněny metalickou fólií a všechny páry mají společné stínění tvořené opletením z tenkých drátků.

Stíněný datový rozvod by měl být samozřejmostí v místech, kde se nachází citlivá měřící a monitorovací technika (nemocnice, laboratoře,apod.)

Nový pohled do budoucnosti

Mezinárodní standard ISO/IEC11801 z roku 2002 strukturované kabeláže se rozdělil do tří výkonnostních kategorií:

do 250 MHz kategorie 5E
do 350 MHz kategorie 6
do 600 MHz kategorie 7

Vzdálenost mezi rozvaděčem a zásuvkou může být maximálně 90 metrů a tuto vzdálenost musíme respektovat

Cat. 5E zde představuje kvalitativní úroveň vyhovující současným požadavkům. Je schopná přenášet všechny standardizované protokoly rychlostí do 1 Gb/s včetně Gigabit Ethernetu.

Cat. 6E | 7E byly definovány jako perspektivní a nadčasové řešení pro provozování budoucích vysokorychlostních aplikací.

Dnes je zřejmé, že Ethernet představuje jediný perspektivní přenosový protokol pro přenos dat, a proto se jeho vývoj stal určujícím i pro oblast strukturovaných kabeláži.

V červnu 2006 byl mezinárodní komisí IEEE 802.3 schválený nový přenosový protokol 10 Gigabit Ethernet. Z něho vyplynuly i nové požadavky na kabeláže, že je nutné zavést novou výkonnostní kategorii Cat.6A s požadovanou šířkou pásma 500 MHz a s novými požadavky na odolnost systému vůči přeslechu od sousedních kabelů resp. portů (vyjádřeným parametrem Alien crosstalk). Z tohoto úhlu pohledu bylo původní rozdělení přenosových cest z roku 2002 překonané.

Nová situace představuje revoluční obrat v pohledu na výkonnostní kategorie z hlediska nadčasovosti. Je méně zajímavé zda jde o systém Cat.5E, Cat.6 anebo Cat,7. Důležitá je odpověď na otázku, jestli systém je, nebo není schopný přenášet 10 Gigabit Ethernet. Všechny systémy, v případě kterých je odpověď na tuto otázku zamítavá, se dostávají na stejnou úroveň jako Cat.5E a umožňují maximální přenosovou rychlost 1 Gb/s.

Jinými slovy: oproti vyšším nákladům při instalování kabeláže Cat.6, nezíská uživatel z hlediska rychlosti přenosu dat žádnou výhodu v porovnání se systémem Cat.5E!

Je třeba též upozornit na skutečnost, že schopnost přenášet 10 Gigabit Ethernet je vlastností kabelážního systému jako celku. Není proto možné kombinovat komponenty různých systémů, i když jsou certifikované pro Cat.6A!

 

Nezávazná poptávka

  

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete i odmítnout.