Nejčastější problémy PPPoE připojení v operačních systémech Windows

PPPoE chyba 678chyba 52 - duplicitní název

  • je povolen Protokol sítě Internet (TCP/IP) na síťové kartě a v něm nastavena stejná IP adresa jako přidělená přes PPPoE. Zrušte protokol TCP/IP u síťové karty - viz návody nastavení PPPoE .

chyba 678 - Nebyla rozpoznána žádná odpověď.

  • nelze kontaktovat PPPoE server (problém po trase)
  • vyplněný název služby ve vlastnostech PPPoE připojení. Vymažte políčko Název služby ve vlastnostech PPPoE připojení.
  • problémy ve Windows: http://support.microsoft.com/kb/892896/cs

chyba 691 - Přístup byl odepřen

  • chybně zadané uživatelské jméno nebo heslo
  • zablokované připojení

chyba 720 - Nejsou nakonfigurovány žádné řídicí protokoly PPP

  • není povolen Protokol sítě Internet (TCP/IP) u připojení PPPoE (ikona AVONET)

chyba 769 - Určený cíl není dostupný

chyba 815 - Nelze navázat širokopásmové připojení

  • počínaje Windows Vista. Sdružuje a nahrazuje chyby 678 a 769.

v průvodci vytvořením připojení chybí možnost nastavení PPPoE

Kompletní seznam chyb:

http://support.microsoft.com/kb/824864/cs
http://support.microsoft.com/kb/824864/en-us
http://multingles.net/docs/jmt/error.htm