IPv6 a IPv4

Proč se používá protokol IPv6?
IPv6 je protokol budoucnosti, umožní připojit všechna zařízení a odstraní bariéry mezi připojenými sítěmi.Protokol IPv6 začal vznikat již ve 20. stol., kdy bylo zřejmé, že se adresní prostor IPv4 vyčerpá v důsledku prudkému rozvoje Internetu. Následující čísla hovoří ve prospěch IPv6 vcelku jasně:

 • Celkový počet adres IPv4 je 4 294 967 296
 • Celkový počet adres IPv6 je 2^128

Proč chtít IPv6?
Na Internetu se již objevují zdroje dostupné pouze pomocí IPv6. Zpřístupnění IPv6 umožňuje naplno využívat všech možností Internetu - včetně otevřené konektivity mezi všemi zařízeními, která s IPv4 kvůli nedostatku adres nebyla možná.

Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4

 • IPv4
  Formát IPv4 adresy je aaa.aaa.aaa.aaa
  "aaa" je v rozmezí 0-255
 • IPv6
  Formát IPv6 adresy je xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
  x je z rozsahu hexadecimálních znaků

Běžný tvar vs zkrácená verze u IPv6
0126:0000:0000:0000:0000:0025::fa56:0026
126::25:fa56:26
(jestliže je jedna nebo více ze čtyřčlenných po sobě následujících skupin
0000, pak tyto nuly můžeme nahradit takto "::")

Jaký typ DNS záznamu použiji v případě IPv6?
Pro DNS záznam používáme typ AAAA (A u IPv4)

Jak zapisovat IPv6 adresu v URL řádku prohlížeče?
http://[126::25:fa56:26]/

Mohu využívat IPv6 bez ohledu na použité zařízení?
Pro využití IPv6 je nutno použít kompatibilní modem/router.

Má přechod na IPv6 vliv na rychlost internetového připojení?
Ne.

 

Co můžeme zlepšit?

  

Antispam