Všeobecné dotazy

Má AVONET vlastní Speedtest, kterým si mohu jako zákazník změřit rychlost svého připojení?
Ano. AVONET Speedtest obsahuje 2 měřící nástroje a najdete ho na adrese https://rychlost.avonet.cz. Jeho hlavní výhodou je umístění serverové části přímo v hlavním uzlu sítě AVONET. Před začátkem testování rychlosti připojení si prosím přečtěte naše doporučení pro měření, aby byl výsledek měření relevantní.

Jak správně měřit rychlost svého připojení k internetu?
Nejlépe měřákem přímo u svého poskytovatele. Pokud na 10 Mb/s lince naměříte rychlost jen 2 Mb/s, ještě to nemusí být chyba poskytovatele. Je to v pořádku, pokud současně s vašim měřením někdo jiný (nebo něco jiného, např. automatická aktualizace vašeho operačního systému) linku vytěžuje na 8 Mbps. Možná o tom paralelním provozu ani nevíte. Proto je vhodné dodržet naše doporučení, která jsme pro vás sepsali. Pozor na domáci WiFi sítě, které jsou často zarušené WiFi sítěmi sousedů a degradují naměřené hodnoty.

Prohlížeč mi hlásí problém s certifikátem zabezpečení při přístupu na stránky společnosti AVONET
Certifikáty těchto stránek nejsou zařazeny mezi důvěryhodnými. Přesto však můžete pokračovat dále. Pokud chcete tomuto hlášení zamezit, nainstalujte si níže uvedený kořenový certifikát AVONET CA. Je potřeba ho nainstalovat mezi Důvěryhodné kořenové certifikační úřady. Poté už by se měly stránky zobrazovat bez jakýchkoliv hlášení.

Kořenový certifikát AVONET CA (platný do 2.4.2021) - Miniatura (sha1): 8bde37e5 ddd95a9b d1958c16 601bd8ba 91d5c549

Má AVONET ve své síti pravidelné výlukové okno?
Ano, výlukové okno (maintenance window) probíhá vždy v úterý od 2:00 do 6:00 hod. Slouží především k plánované údržbě sítě a v tuto dobu může dojít k výpadkům zařízení a služeb i bez předchozího ohlášeni.

Jakým způsobem otestuji funkčnost připojení k internetu?
Spusťte si Příkazový řádek. Zadejte příkaz ping test.avonet.cz. Příkaz postupně odešle 4 pakety na testovací server a zobrazí dobu jejich odeslání a příjmu. Nakonec zobrazí statistiku, kolik paketů bylo odesláno, přijato a případně ztraceno. V případě funkčního připojení, by se měly všechny pakety v pořádku vrátit.

Jak se počítají data do objednaného limitu?
Počítají se přijatá i odeslaná data vždy od prvního dne příslušného měsíce. Převod nevyčerpaného kreditu do dalšího měsíce se neprovádí.

Rychlost mého připojení kolísá. Proč?
Pokud máte sdílenou linku, je toto chování běžné. Kolísání závisí na stupni agregace a aktivitě dalších uživatelů sdílejících přenosové pásmo.

Doporučujeme měřit propustnost linky pomocí aplikace AVONET Speedtest.

Pokud máte zájem o linku s garantovanou rychlostí, kontaktujte obchodní oddělení.

Jaké používá AVONET DNS servery?
217.112.162.34 a 217.112.160.1

Jak zjistím MAC adresu síťové karty?
Odpověď najdete v sekci Zjištění MAC adresy.

Jak za jednu přípojku k internetu připojit více PC (LAN)?
Odpověď najdete v sekci Jak na domácí LAN.

Jak zpřístupnit interní síťové služby do externí sítě (internetu)?
Tyto služby je možné provozovat pouze na připojeních, která mají veřejnou IP adresu. Obvykle se nastavují na routerech nebo xDSL modemech. Podrobný popis naleznete v manuálu k příslušnému zařízení. Pokud nastavení podle manuálu nefunguje nebo si s nastavením neporadíte, můžete kontaktovat technickou podporu. Připravte si předem informace o typu (protokol TCP nebo UDP) a číslech portů zpřístupňovaných služeb.

Zpřístupňovat internetové služby není příliš bezpečné a může přinést vážné potíže (u některých se přenáší nešifrovaná hesla, u jiných hrozí zahlcení připojení atp.).

Může AVONET kontrolovat funkčnost mého připojení k internetu?
Ano, bližší informace viz Dohled připojení.

 

Co můžeme zlepšit?