VoIP telefonie

Nelze telefonovat, neslyším tón, co všechno je třeba zkontrolovat?
Zkontrolujte připojení k internetu, ověřte dostupnost SIP serveru. Prověřte korektní zapojení VoIP zařízení, zkontrolujte IP parametry a otestujte příkazem ping. Prověřte, zda je VoIP zařízení registrováno na SIP serveru (často uvedeno v menu zařízení, případně signalizováno ledkou na zařízení).

Jak mohu zkontrolovat dostupnost SIP serveru pro službu AVONET Telefon?
Dostupnost lze nejjednodušeji zkontrolovat pomocí příkazu "ping vg.avonet.cz".

Proč se nelze dovolat na mé číslo?
Pokud používáte NAT, pak prověřte, zda prochází SIP signalizace na IP adresu VoIP zařízení. Používáte-li více zařízení za jednou klientskou přípojkou, musí být pro každé zařízení směrován samostatný port (např. port pro druhé VoIP zařízení 5061/udp).

Proč neslyším druhou stranu nebo druhá strana neslyší mě?
Pokud je vše správně nastaveno dle bodu "Proč se nelze dovolat na mé číslo?", pak ve VoIP zařízení vyplňte hodnotu "NAT IP" veřejnou IP vaší přípojky.

Co mám dělat, když dochází k náhodnému přerušení hovoru?
Zkontrolujte, zda v době problému funguje připojení k internetu.

Nelze se připojit k SIP serveru, hovory jsou nestabilní, co může být příčinou?
Zkontrolujte konfiguraci zařízení, proveďte upgrade na poslední verzi firmware.

Lze zkrátit prodlevu mezi zadáním čísla a spuštěním vytáčení?
Ano, po vložení čísla zadejte znak "#", tím urychlíte vytáčení.

Mohu si přenést stávající číslo pevné linky?
Ano, kontaktujte obchodní oddělení.

Jak mohu zlepšit kvalitu hovoru?
Pokud je nízká kvalita hovoru způsobena nekvalitním internetovým připojením (například bezdrátové připojení s nekvalitním nebo zarušeným příjmem), pak není možné očekávat kvalitní přenos hlasových služeb. Pokud je nízká kvalita způsobena přetížením internetové přípojky, pak lze kvalitu zvýšit jejím odlehčením, priorizací hlasového provozu nebo zakoupením samostatného pásma pro VoIP zařízení.

Ovlivňuje kvalitu hovoru zatížení internetové linky?
Ano, ovlivňuje. Míra degradace kvality hovoru je velmi závislá na rychlosti a typu připojení. Naše síť je z velké části koncipována tak, aby byl zajištěn co možná nejlepší průchod služby AVONET Telefon. Nejlepší je vše otestovat. Zkuste si například zavolat na mobilní telefon a vygenerujte svůj obvyklý internetový provoz. Podle našich zkušeností běžné prohlížení webu hovor příliš nedegraduje.

Lze službu AVONET Telefon priorizovat?
Ano, lze. Možností jak službu priorizovat je několik. Vždy záleží na typu připojení a koncovém zařízení. Koncovým zařízením může být samostatný počítač, router nebo samotné VoIP zařízení. Mezi nejobvyklejší typy připojení patří ADSL linka, kabelová přípojka a nejrůznější radiová zařízení ve volném nebo licencovaném pásmu.

Mám připojení přes xDSL, jak mohu priorizovat hlasovou komunikaci?
Nejlepší variantou je zakoupení ADSL routeru s podporou QoS. Takové routery mají často integrován ATA převodník pro zapojení běžného analogového modemu.

Mám kabelovou přípojku, jako mohu priorizovat hlasovou komunikaci?
Nejlepší variantou je zakoupení routeru s podporou QoS. Takové routery mají často integrován ATA převodník pro zapojení běžného analogového modemu.

Mám bezdrátové připojení, jak mohu priorizovat hlasovou komunikaci?
U bezdrátových přípojek může být situace poněkud komplikovanější. Priorizaci je vhodné zajistit na radiomodemu i na koncovém zařízení. Většina nových bezdrátových přípojek zřizovaných společností AVONET umožňuje priorizaci služby AVONET Telefon. Pro informace o typu vašeho radiového zařízení, kontaktujte technickou podporu. V mnoha případech je priorizace na radiomodemu dostatečným řešením. Při větší zátěži je vhodné zakoupit také router s podporou QoS.

Lze se službou AVONET Telefon faxovat?
Faxování není plně podporováno. Při použití neztrátového kodeku G.711 je možné přijmout či odeslat fax. Uvedenou službu však negarantujeme.

Jak je zpoplatňováno volání na čísla AVONET Telefon?
Služba AVONET Telefon používá plnohodnotná geografická telefonní čísla pro odchozí i příchozí hovory. Volání na tato čísla je zpoplatněno volajícímu dle ceníku jeho operátora stejně jako jakékoliv jiné volání do pevné sítě v daném kraji.
Např.: Volajícímu z libovolného čísla +420 57x xxx xxx (u libovolného operátora) bude při volání na naše číslo AVONET Telefon +420 575 57x xxx účtován místní hovor, protože obě čísla jsou ve Zlínském kraji. Pouze pokud by se jednalo o dvě čísla služby AVONET Telefon, bylo by volání zdarma.

Jak často je aktualizován výpis hovorů?
Výpis hovorů je aktualizován 1x denně. Naleznete jej po přihlášení ke službě AVONET VoIP v sekci Spotřeba.

Lze využít službu AVONET Telefon pro připojení zabezpečovacího zařízení rodinného domu na zabezpečovací firmu?
Služba AVONET Telefon poskytuje pouze hlasové funkce, pro potřeby zabezpečení majetku není služba vhodná.

 

Co můžeme zlepšit?

  

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete i odmítnout.