Automatické PPPoE připojení bez nutnosti přihlášení uživatele

Návod popisuje jak postupovat v případě, že je třeba nastavit automatické přihlášení počítače přes PPPoE připojení bez nutnosti mít na PC přihlášeného uživatele. Tato situace obvykle nastává u Windows Serveru, ale návod lze případně použít i u jiných operačních systémů (testováno na Windows XP Home, Windows 2003 Server).

  • Nastavte PPPoE připojení podle návodu k jednotlivým operačním systémům. Vynechte přitom část pro automatické připojení. Windows 2003 Server se nastavuje obdobně jako Windows XP.
  • Nastavte připojení tak, aby se nedotazovalo na přihlašovací informace (začátek z návodu pro automatické připojení).
  • Zkontrolujte, že připojení funguje.
  • Přes Ovládací panely -> Naplánované úlohy přidejte novou úlohu s termínem spuštění Při spuštění počítače.
  • Spouštěným příkazem je c:\windows\system32\rasphone.exe -f C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk -d AVONET.
  • Cesta C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk se může dle operačního systému a jazykové verze lišit. Zkuste soubor vyhledat.
  • Název AVONET je název PPPoE připojení v Síťových připojeních. Měl by být jednoslovný.
  • Příkaz můžete vyzkoušet spustit i samostatně. Mělo by proběhnout připojení k PPPoE.
  • Do větve registru HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon vložte klíč typu REG_SZ (řetězcová hodnota) s názvem KeepRasConnections a jeho hodnotu nastavte na 1. Nastavení je možné stáhnout (link) a naimportovat do registru Windows. Uvedené nastavení zruší odpojování PPPoE při odhlášení uživatele.
  • Po uložení naplánované úlohy a restartu počítače by mělo být spojení navázáno.