PC Card technologie

V bezdrátových sítích jsou používány mj. následující technologie:

 • Outdoor Router, dále jen OR verze 3.xx a 4.xx
 • WaveLan, dále jen WL

Technologii lze snadno určit pohledem na ikonu, která zobrazuje kvalitu rádiového připojení. Ikona se nachází na nástrojové liště Windows.

Technologie OR 3.xx má ikonu následujícího tvaru:
Technologie OR 3.xx

WL a OR 4.xx tvaru:
WL a OR4.xx

Takto ikony vypadají v případě, že je počítač zcela bez signálu. Kvalita signálu je rozlišena zbarvením:

 • červená - nízká
 • žlutá - dobrá
 • zelená - vynikající

Někdy ukazatel kvality signálu zobrazuje horší kvalitu než je obvyklé. Po restartování je vše v pořádku. V takovém případě obvykle není nutno provádět restartování celého počítače. Ve většině případů stačí znovu inicializovat rádiové zařízení.

Technologie WL a OR 4.xxV případě použití technologie WL a OR 4.xx postupuje následovně:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zobrazující stav signálu a zvolte položku "Disable Radio".
 • Dojde k úplnému odpojení od rádiové sítě.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zobrazující stav signálu a zvolte položku "Enable".
 • Dojde k obnovení spojení se sítí. Nyní by již mělo být vše v pořádku.

Technologii OR 3.xxPro technologii OR 3.xx je postup následující:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zobrazující stav signálu a zvolte položku "PC Card Settings".
 • Dojde k otevření dialogového okna.
 • V okně NEPROVÁDĚJTE žádné změny a potvrďte jej tlačítkem "OK".
 • Dojde k znovuobnovení spojení. Nyní by již mělo být vše v pořádku.