Další nastavení routeru ZyXEL Prestige 334/W

ZyXEL Prestige 334/W je širokopásmový komunikační router pro sdílený přístup k internetu a čtyřportovým přepínačem 10/100 Mb/s. Umožňuje snadné vytvoření malé domácí nebo kancelářské sítě a sdílení internetového přístupu. Mezi hlavní funkce zařízení patří řízení propustnosti, firewall s podporou NAT, VPN a filtrování obsahu. Model 334W obsahuje vestavěné WiFi rozhraní.

ZyXEL Prestige 334/W

1. Nastavení časového pásma

V levém navigačním panelu vyberte položku System, klikněte na záložku Time Setting. V roletovém menu Time Protocol vyberte NTP (RFC-1305), do položky Time Server Address napište time.avonet.cz a u položky Time Zone v roletovém menu vyberte (GTM+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern... Klikněte na Apply.

Nastavení časového serveru a pásma

2. Promapování portu (port mapping, port forwarding, port address translation)

Může být použito pro zpřístupnění interních serverů nebo pro otevření speciálního externího portu pro externího uživatele. Externí uživatel může WAN IP adresu použít pro přístup k službám FTP, WWW, on-line hraní her a podobně. Např. zpřístupnění interního FTP serveru - pokud interní FTP server funguje na lokální adrese 192.168.1.10, tak levém navigačním panelu vyberete kliknutím položku SUA/NAT a zde nastavte:

Označte volbu Active u první položky.
Name: Název zpřístupněné síťové služby (v tomto případě FTP).
Start Port: Port, na kterém bude interní služba přístupná externímu uživateli (v tomto případě 21).
End Port: Koncový port promapování (v tomto případě 21).
Server IP Address: Adresa interního serveru poskytujícího danou službu (v tomto případě 192.168.1.10).

Klikněte na Apply.

Promapování portu

3. Omezený přístup na web (pouze u modelu Prestige 334)

Pokud budete chtít zpřístupnit všechny webové stránky, tak vyberte v levém navigačním panelu položku TMSS a na záložce Service Settings zrušte volbu Enable Trend Micro Security Services. Klikněte na Apply.

Přístup webových stránek

4. Konfigurace WiFi rozhraní na routeru (pouze u modelu Prestige 334W)

V levém navigačním panelu vyberete kliknutím položku WIRELESS. Zobrazí se Vám nastavení pro WIRELESS LAN. Do položky ESSID vložte síťový název. U položky Security vyberte v nabídce WPA-PSK (4.1) nebo Static WEP (4.2). Z důvodů Vaší bezpečnosti doporučujeme zvolit šifrování WPA-PSK.

Nastavení Wireless Lan

4.1 WPA-PSK

Po zvolení položky WPA-PSK zadejte do položky Pre-Shared Key Váš síťový klíč. Síťový klíč se muže skládat z 8-31 libovolných ASCII znaků. Síťový klíč WPA-PSK zaručuje vyšší míru zabezpečení než WEP. Po vyplnění klikněte na Apply.

Nastavení WPA-PSK

4.2 Static WEP

Zvolením položky Static WEP můžete nastavit u položky WEP Encryption délku síťového klíče 64-bit nebo 128-bit. K aktivaci šifrování označte jeden síťový klíč (Key) a zadejte síťový klíč s příslušným počtem znaků. Při nastavení 64-bitového šifrování je délka síťového klíče 5 libovolných ASCII znaků. Při nastavení 128-bitového šifrování je délka síťového klíče 13 libovolných ASCII znaků. Pro používání WEP šifrování musí být vyplněny všechny 4 položky (Key 1-4, ve všech může být stejný síťový klíč). Po vyplnění klikněte na Apply.

Nastavení Static WEP

5. Logout

Klikněte na LOGOUT a můžete uzavřít webový prohlížeč.