Nastavení počítače pro komunikaci s routerem

Návod pro uživatele, kteří potřebují nastavit počítač pro komunikaci s routerem.

Nejdříve je potřeba pomocí Ethernet kabelu připojit k routeru počítač. Port automaticky rozpozná rychlost připojení
10 nebo 100 Mb/s a typ kabeláže (přímý nebo křížený kabel). Po propojení routeru s počítačem se Vám zobrazí oznámení Připojení k místní síti je připojeno.

Vlastnosti místa v síti

Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Místa v síti a vyberte kliknutím položku Vlastnosti.

Připojení k místní síti

Zobrazí se Vám ovládací panel Síťová připojení. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Připojení k místní síti a opět klikněte na položku Vlastnosti.

Protokol sítě Internet TCP/IP

Na kartě Připojení k místní síti - vlastnosti vyberte kliknutím položku Protokol sítě Internet TCP/IP a klikněte na Vlastnosti.

Nastavení DHCP

Zde musí být označena volba Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky.

Klikněte na OK a na kartě Připojení k místní síti - vlastnosti nastavení potvrďte ještě jedním kliknutím na OK.