Konfigurace PPPoE ve Windows XP

logo Windows XPNávod popisuje konfiguraci Windows XP pro připojení ke službám vyžadujícím pro přístup do internetu PPPoE protokol. Předpokládá se funkční síťová karta. Při její instalaci postupujte podle návodu výrobce karty.

Konfigurace PPPoE připojení

Klikněte na menu Start a spusťte Ovládací panely.

Nabídka Start

Klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levé části ovládacích panelů.

Ovládací panely

Otevřete konfiguraci síťových připojení pomocí ikony Síťová připojení.

Ovládací panely - klasické zobrazení

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Připojení k místní síti a zvolte položku Vlastnosti. V seznamu protokolů zrušte zaškrtnutí u protokolu Protokol sítě Internet (TCP/IP) a potvrďte tlačítkem OK. Pokud se zobrazí dotaz na zákaz dalších položek, potvrďte jej tlačítkem Ano.

Poté klikněte na položku Vytvořit nové připojení. Spustí se Průvodce novým připojením.

Síťová připojení

Klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připojením

Zvolte položku Připojení k Internetu a klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připojením - Typ připojení

Zvolte položku Nastavit připojení ručně a klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připojením - Příprava

Zvolte položku Připojit pomocí širokopásmového připojení, které vyžaduje uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připojením - Připojení k internetu

Jako název poskytovatele služeb internetu vyplňte AVONET a klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připojením - Název připojení

Vyplňte uživatelské jméno a heslo. Ponechte zatrženou volbu Použít tento název a heslo účtu k jakémukoliv připojení k síti Internet z tohoto počítače i volbu Nastavit jako výchozí připojení k Internetu a klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připoejním - Informace o účtu pro síť Internet

Před dokončením konfigurace připojení ještě zatrhněte volbu Přidat zástupce tohoto připojení na plochu. Pak klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připojením - Dokončení

Zobrazí se dialogové okno s dotazem na připojení k internetu. Okno potvrďte tlačítkem Připojit.

Připojit

Dojde k navázání PPPoE připojení. O jeho průběhu budete informováni prostřednictvím dialogového okna. Dojde-li k chybě během připojování, zkontrolujte funkčnost síťové karty a správné zadání uživatelského jména a hesla.

Připojování

O úspěšném připojení budete informováni nápisem v dolní liště systému Windows XP.

Ikona připojení

Nastavení automatického připojení

Aby nebylo nutné se po každém spuštění Windows znovu přihlašovat, je možné nastavit automatické připojení k internetu po startu systému.

V nabídce Start - Ovládací panely - Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu AVONET a vyberte položku Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Možnosti a zde zrušte zaškrtnutí u položky Před vytočením se dotázat na přihlašovací informace.

Nastavení dotazu na přihlašovací informace

Vytvořte kopii zástupce připojení AVONET (máte pravděpodobně na ploše) do složky c:/Documents and Settings/All Users/Nabídka Start/Programy/Po spuštění.